Opšta Bolnica Čačak - saopštenja

Opšta Bolnica Čačak

2.9.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 19 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 21 pacijenata.

1.9.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 17 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 19 pacijenata.

31.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 18 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 21 pacijenata, od toga 1 na respiratoru kod koga se ceka PCR test.

30.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 7 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 24 pacijenata.

29.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 21 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 24 pacijenata.

28.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 29 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 22 pacijenata.

27.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 26 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 22 pacijenata.

26.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 23 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 23 pacijenata. Iz formiranog respiratornog centra dva preostala pacijenta su trasportovana za KC Kragujevac, tako da je respiratorni centar bez pacijenata.

25.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 16 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 22 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 2 pacijenata od toga je 1 pacijenata na respiratoru.

24.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 23 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 19 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 2 pacijenata od toga je 1 pacijenata na respiratoru.

23.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 8 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 30 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 2 pacijenata od toga je 1 pacijenata na respiratoru.

22.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 11 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 25 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 2 pacijenata od toga je 1 pacijenata na respiratoru.

21.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 24 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 23 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 2 pacijenata od toga je 1 pacijenata na respiratoru.

20.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je uobičajen priliv priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 18 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 28 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 4 pacijenata od toga je 3 pacijenata na respiratoru.

19.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je uobičajen priliv priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 26 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 33 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 4 pacijenata od toga je 3 pacijenata na respiratoru.

18.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 20 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 37 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 5 pacijenata od toga je 6 pacijenata na respiratoru.

17.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 28 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 38 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 4 pacijenata od toga je 2 pacijenata na respiratoru.

16.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak je uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 10 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 42 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 5 pacijenata od toga je 3 pacijenata na respiratoru.

15.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 19 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 40 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 7 pacijenata od toga je 3 pacijenata na respiratoru.

14.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 31 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 54 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 6 pacijenata od toga je 2 pacijenata na respiratoru.

13.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 24 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 54 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 7 pacijenata od toga je 3 pacijenata na respiratoru.

12.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 26 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 52 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 9 pacijenata od toga je 4 pacijenata na respiratoru.

11.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 21 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 62 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 10 pacijenata od toga je 4 pacijenata na respiratoru.

10.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 26 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 69 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 8 pacijenata od toga je 4 pacijenata na respiratoru.

9.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 16 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 80 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 9 pacijenata od toga je 4 pacijenata na respiratoru. U toku dana jedan pacijent preminuo sa teškom kliničkom slikom.

8.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 13 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 80 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 9 pacijenata od toga je 4 pacijenata na respiratoru.

7.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 48 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 83 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 9 pacijenata od toga je 4 pacijenata na respiratoru.

6.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 35 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 93 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 9 pacijenata od toga je 5 pacijenata na respiratoru.

5.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 38 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 102 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 7 pacijenata od toga je 5 pacijenata na respiratoru.

4.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 41 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 109 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 7 pacijenata od toga je 5 pacijenata na respiratoru.

3.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 45 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 106 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 9 pacijenata od toga je 7 pacijenata na respiratoru. U toku dana preminuo 1 pacijent sa teškim kliničkim slikom.

2.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 19 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 122 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 12 pacijenata od toga je 9 pacijenata na respiratoru. U toku dana preminuo 1 pacijent sa teškim kliničkim slikom.

1.8.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 30 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 125 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 11 pacijenata od toga je 7 pacijenata na respiratoru. U toku dana preminula su 2 pacijenta, oba pacijenta sa teškim kliničkim slikama i pratećim bolestima.

31.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 40 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 122 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 12 pacijenata od toga je 10 pacijenata na respiratoru.

30.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 42 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 133 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 12 pacijenata od toga je 10 pacijenata na respiratoru. U toku današnjeg dana preminula su 4 pacijenta, koja su bila sa teškim kliničkim slikama i pratećim hroničnim bolestima.

29.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 58 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 134 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 13 pacijenata od toga je 11 pacijenata na respiratoru.

28.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 45 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 137 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 13 pacijenata od toga je 11 pacijenata na respiratoru. U toku dana dva pacijenta na respiratornoj potpori su transportovana za Beograd

27.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 70 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 146 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničko slikom trenutno se nalazi 13 pacijenata od toga je 11 pacijenata na respiratoru.

26.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 26 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 155 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničko slikom trenutno se nalazi 13 pacijenata, od toga je 9 pacijenata na respiratoru.

25.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak je uobičajen  priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 39 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 152 pacijenta. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 13 pacijenata, od toga je 9 pacijenata na respiratoru. U toku dana jedan pacijent je transportovan za Beograd. U toku dana preminuo je jedan pacijent.

24.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak je uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 79 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 153 pacijenta. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 12 pacijenata, od toga je 10 pacijenata na respiratoru. U toku dana preminuo jedan pacijent.

23.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak je uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 63 pacijenta. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 152 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 10 pacijenata od toga je 8 pacijenata na respiratoru. U toku dana preminuo jedan pacijent.

22.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak je uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 56 pacijenta. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 155 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 12 pacijenata od toga je 10 pacijenata na respiratoru. U toku popodneva transportovano je 7 pacijenata ka tercijalnim ustanovama u Beograd.

21.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak je uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 45 pacijenta. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 164. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 15 pacijenata od toga je 12 pacijenata na respiratoru. U toku popodneva transportovano je u KC Kragujevac 4 pacijenta i 5 pacijenata u  KBC Dragisa Mišović.

20.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak uobičajen broj pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 59 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 170 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 14 pacijenata od toga je 12 pacijenata na respiratoru. Devet pacijenata je transportovano za KC Kragujevac.

19.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 49 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 179 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 16 pacijenata, od toga je 15 pacijenata na respiratoru. Jedan pacijent sa teškom kliničkom slikom transportovan je za KC Kragujevac. U toku popodneva jedan pacijent je preminuo.

18.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak smanjen priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 41 pacijent. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 172 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 17 pacijenata, od toga je 13 pacijenata na respiratoru. Dva pacijenta sa teškom kliničkom slikom su transportovani za KC Kragujevac. U toku dana preminuo je jedan pacijent.

17.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 90 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 168 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 16 pacijenata, od toga je 14 pacijenata na respiratoru.

16.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima Covid infekcije. U toku dana pregledano je 85 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 170 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 16 pacijenata od toga je 13 pacijenata na respiratoru.

15.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 68 pacijenta. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 167 pacijenata. U popodnevnim satima planirana su dva transporta pacijenata sa teškom kliničkom slikom koji su na respiratoru, jedan je upućen na KC Kragujevac, a drugi na KBC Zemun. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom klinicko slikom trenutno se nalazi 15, od toga su 11 pacijenata na respiratoru. U toku dana preminuo je jedan pacijent.

14.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 81 pacijenta. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 161 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teskom kliničkom slikom trenutno se nalazi 16, od toga su 10 pacijenata na respiratoru.

13.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 65 pacijenta. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 137 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 12 pacijenata, od toga je 9 pacijenata na respiratoru.

12.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 44 pacijenta. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 140 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 15 pacijenata, od toga je 9 pacijenata na respiratoru.

11.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku dana pregledano je 63 pacijenta. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 134 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 12 pacijenata od toga je 9 pacijenata na respiratoru. U toku dana preminuo je jedan pacijent koji je bio na respiratoru

Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije Opšta Bolnica Čačak je proglašena kovid Bolnicom. Na osnovu analize broja zbrinutih pacijenata sa akutnim stanjima i pacijenata sa pogorsanjem hroničnih bolesti i broja stanovnika Moravičkog okruga, uz razumevanje Ministarstva Zdravlja, odlučeno je da veći deo Opšte Bolnice bude kovid Bolnica, a da jedan deo ostane za zbrinjavanje hitnih stanja kod kovid negativnih pacijenata koji gravitiraju ka našoj ustanovi.

Danas je od strane Ministarstva zdravlja i RFZO, u Bolnicu dopremljena značajna količina medicinske opreme i aparata namenjenih za lečenje kovid pacijenata.

10.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku prepodneva pregledano je 56 pacijenata. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 126 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničko slikom trenutno se nalazi 12 pacijenata od toga je 10 pacijent na respiratoru. U toku prepodneva preminuo je jedan pacijent koji je bio na respiratoru. Dete koje je bilo hospitalizovano na pedijatriji otpušteno je kući.

9.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. U toku prepodneva pregledano je 62 pacijenta. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 119 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom klinicko slikom trenutno se nalazi 11, od toga su 8 pacijent na respiratoru. Jedan pacijent transportovan je za Beograd u tercijarnu ustanovu. Na pedijatriji hospitalizovano dete je stabilno.  

8.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak, svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 111 pacijenata. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 11 pacijenata od toga je 7 pacijenata na respiratoru. U toku dana bila su 3 transporta u tercijarne ustanove. Na pedijatriji je hospitalizovano jedno dete sa znacima infekcije korona virusom (negativno na PCR testu).

7.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima korona infekcije. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 104 pacijenta. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničko slikom trenutno se nalazi 11 pacijenata od toga je 6 pacijenata na respiratoru. Jedan pacijent je trasportovan za Beograd. Na pedijatriji hospitalizovano dete je stabilno (čeka se potvrda PCR-testa).

6.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 96 pacijenta. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničko slikom trenutno se nalazi 10 od toga je 4 pacijenta na respiratoru. Planiran je transport pacijenta za KC Kragujevac. Na pedijatriji hospitalizovano dete je stabilno (čeka se potvrda PCR-testa)

5.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u Kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 80. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 10, od toga su 4 pacijent na respiratoru. Jedan pacijent koji je u kritičnom stanju trasportovan je za Beograd na Infektivnu kliniku. Na pedijatriji hospitalizovano dete je stabilno (čeka se potvrda PCR testa).

4.7.2020. god.

U prijemno trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice Čačak svakodnevno je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima kovid infekcije, prosečno se obavi oko 100 pregleda. Na svim odeljenjima koja su pretvorena u kovid odeljenja hospitalizovano je ukupno 71. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničko slikom trenutno se nalazi 6 od toga je 1 pacijent na respiratoru. Na pedijatriji je hospitalizovano jedno dete sa znacima infekcije korona virusom (čeka se potvrda PSR-testa)

31.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, nije bilo prijema na infektivno odeljenje, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 3 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti samnjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

30.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, nije bilo prijema na infektivno odeljenje, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 3 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti samnjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

29.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, nije bilo prijema na infektivno odeljenje, 1 otpust, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 3 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti samanjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

28.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, nije bilo prijema na infektivno odeljenje, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 4 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti samanjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

27.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bio je 1 prijem na infektivno odeljenje, 1 otpust, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 4 pacijenta. U prijemno trijaznoj ambulanti samanjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

26.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, nije bilo prijema  na infektivno odeljenje, 4 otpusta, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 4 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti samanjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

25.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, nije bilo prijema na infektivno odeljenje, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 8 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti smanjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

24.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bio je 1 prijem na infektivno odeljenje, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 8 pacijenata. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

23.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, nije bilo prijema na infektivno odeljenje, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 7 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

22.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bio je 1 prijem na infektivno odeljenje, 4 otpusta, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 7 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

21.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, nije bilo ni prijema ni otpusta, 1 prevod na drugo odeljenje radi nastavka lečenja, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 10 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom. 

 

20.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, nije bilo ni prijema ni otpusta, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 11 pacijenta. U prijemno trijaznoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom. 

 

19.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 2 prijema na infektivno odeljenje, 1 prevoda na drugo odeljenje radi nastavka lečenja, 2 otpusta, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 11 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

18.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 2 prijema na infektivno odeljenje, 2 prevoda na drugo odeljenje radi nastavka lečenja, 1 otpust tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 12 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

17.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bio je 1 prijem na infektivno odeljenje, 2 prevoda na drugo odeljenje radi nastavka lečenja, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 13 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

16.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 4 prijema na infektivno odeljenje, 1 otpust, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 14 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

15.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 4 prijema na infektivno odeljenje, 1 otpust, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 11 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

14.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bio je 1 prijem na infektivno odeljenje, 1 prevod na drugo odeljenje radi nastavka lečenja, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 9 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

13.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, Prošlo je bez prijema na infektivno odeljenje, 2 otpusta, 1 transport za KC Kragujevac, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 8 pacijenta. U prijemno trijaznoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

11.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bio je 3 prijema na infektivno odeljenje, 1 otpust 1 prevod na drugo odeljenje radi nastavka lečenja , 2 transporta za KC Kragujevac, 1 transport za KC Beograd, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 11 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

Još jedna napomena i molba sa naše sugradjane da su u bolnici i dalje na snazi vanredne mere, tako da u bolnicu dolaze urgentna stanja i pacijenti sa adekvatnim uputima iz primarne zdravstevene zaštite.

 

10.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bio je 1 prijem na infektivno odeljenje, 2 pacijenta su sa ozbiljnom kliničkom slikom, 1 otpust na kućno lečenje, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 12 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

9.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bilo je 5 prijema na infektivno odeljenje, a od njih 1 pacijent je lošeg opsteg stanja i na respiratoru je, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 12 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

8.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bio je 1 transport za KC Beograd 1 otpust na kućno lečenje, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 7 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti samanjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

7.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bio je 1 premeštaj iz KC Kragujevac na infektivno odeljenje 1 transport za KC Kragujevac, 1 otpust na kućno lečenje i 1 prevod na drugo odeljenje radi nastavka lečenja, tako da trenutno na infektivnom odeljenju ima 9 pacijenta. U prijemno trijažnoj ambulanti samanjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

6.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bilo je 2 prijema na infektivno odeljenje 2 prevoda na drugo odeljenje i 2 transporta u KC Kragujevac, tako da se trenutno na infektivnom odeljenju nalazi 11 pacijenata. U prijemno trijažnoj ambulanti samanjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

5.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bio je 1 prijem na infektivno odeljenje i 1 prevod iz jedinice intezivne nege na infektivno odeljenje  tako da se trenutno na infektivnom odeljenju nalazi 12 pacijenata. U prijemno trijažnoj ambulanti samanjen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom. 

 

4.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 2 prijema na infektivno odeljenje, 2 pacijenta prevedena na druga odeljenja radi nastavka lećenja 1 pacijent preveden u privremenu Bolnicu i 4 otpusta na kućno lečenje tako da se trenutno  na infektivnom odeljenju nalazi 10 pacijenata. U prijemno trijažnoj ambulanti samanjen  broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

3.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 2 prijema na infektivno odeljenje, 1 pacijent prevod u jedinicu intezivne nege, 3 pacijenta transportovana su za KC Kragujevac sa ozbiljnom kliničkom slikom i 1 otpust na kućno lečenje tako da se trenutno na infektivnom odeljenju nalazi 14 pacijenata. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

2.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 4  prijema na infektivno odeljenje, 2 pacijenta otpuštena na kućno lečenje, 1 pacijent prevod u jedinicu intezivne nege i taj pacijent je sa teskom kliničkom slikom na respiratoru, tako da se trenutno na infektivnom odeljenju nalazi 17 pacijenata. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom

 

1.5.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 2 transporta u KC Kragujevac, 3 otpusta na kućno lečenje i dva prijema tako da se trenutno se na infektivnom odeljenju nalazi 15 pacijenata od koji je jedan sa oziljnom kliničkom slikom. U prijemno trijažnoj ambulanti smanjen broj pregleda u odnosu na prethodne dane. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

30.4.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 2 prijema na infektivno odeljenje, 1 pacijent je transportovan za KC Beograd, 3 pacijenta otpuštena kući, tako da se trenutno na infektivnom odeljenju nalazi 18 pacijenata. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

29.4.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 3 prijema na infektivno odeljenje, 3 pacijenta su prebačena KC Kragujevac, 1 pacijent otpušten kući a 1 preveden u privremenu Bolnicu, 1 prevod na grudno odeljenje, tako da se trenutno na infektivnom odeljenju nalazi 20 pacijenata. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom

 

28.4.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 2 prijema iz prijemno trijažne ambulante tako da se trenutno se na infektivnom odeljenju nalazi 23 pacijenata, od toga 4 pacijenta sa ozbiljnijom kliničkom slikom. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

27.4.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, bila su 4 premeštaja na na drugo odeljenje zbog nastavka lečenja, 1 otpust na kućno lečenje, bez prijema iz prijemno trijažne ambulante tako da se trenutno se na infektivnom odeljenju nalazi 21 pacijenata opšeg dobrog stanja. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

26.4.2020. god.

U toku prethodna 24 sata, 2 pacijenta su otpuštena na kućno lečenje, 2 pacijenta su premeštena na drugo odeljenje zbog nastavka lečenja i nakon 2 prijema iz prijemno trijažne ambulante trenutno se na infektivnom odeljenju nalazi 25 pacijenata opšeg dobrog stanja. U prijemno trijažnoj ambulanti se nastavlja trend od prethodnih dana pa je povećan  broj ambulantnih pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

25.4.2020. god.

U toku prethodna 24 sata bilo je 7 prijema iz prijemno trijažne ambulante tako da je trenutno 27 pacijenata na infektivnom odeljenju. Pacijent koji je bio na respiratoru u izrazito lošem stanju sa znacima masivne obostrane pneumonije i pod sumnjom na kovid preminuo je danas, u toku popodneva. U prijemno trijažnoj ambulanti  povećan broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom

 

24.4.2020. god.

U toku 24 h bilo je 4 prijema iz prijemno trijažne ambulante na odeljenje i 1 premeštaj, tako da na infektivnom odeljenju hospitalizovanih 21 pacijenta, od kojih je jedan na respiratoru. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

23.4.2020. god.

U toku današnjeg dana 6 pacijenata sa infektivnog odeljenja su transportovani u KC Kragujevac kovid bolnicu radi nastavka lečenja. Iz prijemno trijažne ambulante bila su 3 prijema na infektivno odeljenje i 1 otpust kući tako da se na infektivnom odeljenju trenutno leči 18 pacijenata. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

22.4.2020. god.

U toku prethodna 24 sata bilo je 4 otpusta i 3 prijema tako da je trenutno 20 pacijenata na infektivnom odeljenju. Pacijent koji je juče primljen u izrazito lošem stanju sa znacima masivne obostrane pneumonije i odmah stavljen na respirator preminuo je danas, u toku prepodneva. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom

 

21.4.2020. god.

U toku 24 h bilo je otpusta i prijema na odeljenje, tako da na infektivnom odeljenju hospitalizovanih 22 pacijenta od kojih je jedan na respiratoru, a ostali opšteg dobrog stanja. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

20.4.2020. god.

U toku 24 h bilo je otpusta i premeštaja na drugo odeljenje radi daljeg nastavka lečenje, tako da na infektivnom odeljenju hospitalizovanih 23 pacijenta od kojih je jedan na respiratoru, a ostali opšteg dobrog stanja. U prijemno trijažnoj ambulanti uobicajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

19.4.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovanih 26 pacijenta od kojih je jedan na respiratoru, a ostali opšteg dobrog stanja. U prijemno trijažnoj ambulanti  bilo je 5 pregleda od toga 4 prijema na infektivno odeljenje. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

18.4.2020. god.

U toku prethodnih 24 h bilo je otpusta premestaja na drugo odeljenje zbog nastavka lečenja, tako da se na infektivnom odeljenju nalazi 19 pacijenata. U prethodnom danu izgubili smo još jednu bitku za ljudski život. Radi se o starijem našem sugradjaninu koji je bio na respiratoru i zbog vrlo lošeg opšteg stanja nije mogao biti transportovan u KC Kragujevac. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

17.4.2020. god.

Na infektivnom odeljenju nalazi se trentno  22 pacijenata, od toga su  2 pacijenta su na respiratoru, a ostali su opšteg dobrog stanja. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

16.4.2020. god.

U prepodnevim satima bilo je prijema i otpusta tako da se trenutno na infektivnom odeljenju nalazi 19 pacijenata, od toga su 2 pacijenta su na respiratoru. U prijemno trijažnoj ambulanti  bitno smanjen  broj pregleda i prijema. Na pedijatriji  nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom

 

15.4.2020. god.

U prepodnevim satima bilo je otpusta i 1 transport pacijenta u KC Kragujevac, tako da na infektivnom odeljenju hospitalizovano 21 pacijenata, od toga su 2 pacijenta su na respiratoru. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji  nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

14.4.2020. god.

U prepodnevim satima bilo je i prijema i otpusta i 1 transport pacijenta u KC Kragujevac, tako da  na infektivnom odeljenju hospitalizovano 25 pacijenata, od toga 2 pacijenta su na respiratoru 3 sa ozbiljnom kliničkom slikom. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom 

 

13.4.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovano 23 pacijenata,i  2 pacijenta su na respiratoru  od toga 2 je sa ozbiljnom kliničkom slikom. U toku pre podneva bio je jedan transport u KC Kragujevac. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pediajtriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom

 

12.4.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovano 23 pacijenata, od toga su  2 pacijenta su na respiratoru 1 je sa ozbiljnom kliničkom slikom. U prepodnevim satima izgubljena je bitka za jedan život. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pediajtriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom. 

 

11.4.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovano 20 pacijenata, od toga su 2 pacijenta su na respiratoru, 1 je sa ozbiljnom kliničkom slikom. U prepodnevim satima su primljena 2 pacijenta, a 4 pacijenta sa infektivnog odeljenja su upućena u KC Kragujevac u kovid bolnicu. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pediajtriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

10.4.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovano 18 pacijenata, od toga 1 pacijent sa ozbiljnijom kliničkom slikom i 2 pacijenta na respiratoru. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pediajtriji nije bilo pregleda i prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.

 

9.4.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovano je 18 pacijenata i svi su opšteg dobrog stanja. 3 pacijenta se nalaze u jedinici intezivnog lečenja na respiratoru sa ozbiljnom kliničkom slikom  U prijemo trijaznoj ambulanti uobicajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo prijema dece sa znacima infekcije, korona virusom.

 

8.4.2020. god.

U toku prethodna 24 h na infektivnom odeljenju bilo je premeštaja i otpusta i 3 prijema iz prijemno trijažne ambulante, tako da se na infektivnom odeljenju nalazi 15 pacijentat i jedan od pacijenata je sa ozbiljnijom kliničkom slikom. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo prijema dece sa znacima korona virusom.

7.4.2020. god.

Trenutno na infektivnom odeljnju hopsitalizovano je 14  pacijenata svi su stabilni. Na pedijatriji nema hospitalizovanih sa znacima infekcije korona virusom. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda.

 

6.4.2020. god.

Trenutno na infektivnom odeljnju hopsitalizovano je 11 od toga 2 pacijent sa ozbiljnom kliničkom slikom. U toku prepodneva 3 pacijenta su otpuštena na kućno lečenje i biće pod nadzorom lekara. Na pedijatriji nema hospitalizovanih sa znacima infekcije korona virusom. U prijemno trijažnoj ambulanti povećan broj pregleda i 6 prijema na infektivno odeljnje iz pomenutih ambulanti. Pacijenti koji su uzorkovani a nalaz je bio negativan na korona virus, njihovo zdravstveno stanje zahteva bolničko lečenje premešteni su na druga odeljenja.

 

5.4.2020. god.

Trenutno na infektivnom odeljnju hopsitalizovano je 12 od toga 1 pacijent sa ozbiljnom kliničkom slikom. Na pedijatriji nema hospitalizovanih sa znacima infekcije korona virusom. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda i jedan prijem na infektivno odeljnje iz pomenutih ambulanti.

 

4.4.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovano je 13 pacijenta od toga 1 pacijent sa ozbiljnom kliničkom slikom. U prijemnoj ambulanti uobičajen broj pregleda bez prijema na infektivno odeljenje. Na dečijem odeljenju nije bilo prijema dece sa znacima korona virusom.

 

3.4.2020. god.

Trenutno na infektivnom odeljnju hopsitalizovano je 13 od toga 1 pacijent sa ozbiljnom kliničkom slikom. 11 pacijenata upućeno je na tercijalni nivo po preporukama Ministarstva Zdravlja. Na pedijatriji nema hospitalizovanih sa znacima infekcije korona virusom. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda.
 

30.3.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovano 24 pacijenta od kojih je jedan na respiratoru i bice trasportovan za KC Kragujevac i jedan pacijent sa ozbiljnom kliničkom slikom. U prijemno trijažnoj ambulanti uobičajen broj pregleda. Na pediajtriji nije bilo prijema dece sa simptomima i znacima infekcije korona virusom.

29.3.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovano je 20 pacijenata od kojih 1 sa ozbiljnijom kliničkom slikom. Broj pacijenta u trijažnoj ambulanti kao i prethodnih dana. Na dečijem odeljnu nema hospitalizovane dece sa znacima korona virusom.

28.3.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovano je 18 pacijenata svi sa znacima infekcije corona virusom. Dva pacijenta su sa ozbiljnijom kliničkom slikom ostali, pacijenti su stabilni opšteg dobrog stanja. U prijemo trijazmoj ambulanti uobičajeni broj pregleda. Na pedijatriji nije bilo prijema dece sa znacima infekcije korona virusom.
 

27.3.2020. god.

Na infektivnom odeljenju hospitalizovano je 15 pacijenata od kojih 4 sa ozbiljnijom kliničkom slikom. Broj pacijenta u trijažnoj ambulanti kao i prethodnih dana. Hospitalizovano dete na pedijatriji je opšteg dobrog stanja i nije bilo prijema dece sa znacima corona virusom.

 
26.3.2020. god.
 
Trenutno na infektivnom odeljenju hospitalizovano 11 pacijenata svi su opšteg dobrog stanja a u toku dana 4 pacijenta trasportovana na tercijalni nivo. Broj pregleda u trijažnoj ambulanti kao i prethodnih dana. Dete koje je hospitalizovano na pedijatriji dobrog opšteg stanja.
 
25.3.2020. god.
 
Na infektivnom odeljenju hopsitalizovano je 11 pacijenata, a jedan je sa ozbiljnom kliničkom slikom i svi su sa znacima infekcije korona virusom. Dete koje je hospitalizovano je stabilno i opšteg dobrog stanja. U prijemno-trijažnoj ambulanti pregledi kao i prethodnih dana.
 
 
23.3.2020. god.
 
Trenutno na infektivnom odeljenju Opste Bolnice Čačak nalazi se 9 pacijenata sa znacima korone infekcije, od toga 3 pacijenta sa ozbiljnom kliničkom slikom. U prijemnotrijažnoj ambulanti iz dana u dan raste broj ambulantnih pregleda osoba sa povišenom T i respiratornim tegobama. Na odeljenju pedijatrije nema hospitalizovane dece sa znacima korona infekcije. U toku prepodneva jedan od hospitalizoavnih pacijenata trasportovan je u ustanovu tercijalnog tipa.

 

22.3.2020. god.

Trenutno na infektivnom odeljnju hopsitalizovano je 9 pacijenta, svi su sa znacima infekcijom korona virusom. Svi pacijenti su za sada opšteg dobrog stanja, vitalno stabilni. Na pedijatriji nema hospitalizovanih sa znacima infekcije korona virusom. Povećan je broj ambulantnih pregleda u prijemnotrijažnoj ambulanti, gde nakon dijagnostike budu hospitalizovani ili vraćeni u strogu kucnu izolaciju uz stalnu kontrolu lekara.

 

21.3.2020. god.

Na infektivnom odeljenju u prethodna 24h bilo je otpusta i prijema novih pacijenata, tako da trenutno na infektivnom odeljenju je hospitalizovano 7 pacijenata. Svi su opšteg dobrog stanja kardiovaskularno i respiratorno stabilni. Odeljenje pedijatrije nema hospitalizovanih sa znacima infekcije korona virusom. U prethodna 24 h povećan je broj ambulantnih pregleda u trijažnoprijemnoj ambulanti sa znacima već pomenute virusne infekcije.

 

20.3.2020. god.

Na infektivnom odeljenju Opšte Bolnice Čačak, trenutno je hospitalizovano pet pacijenata. Jedan od hospitalizovanih je starije životne dobi sa dosta pratećih hroničnih oboljenja. Ostalih četvoro pacijenata u opstem dobrom stanju. Rad pojedinih službi u bolnici je reorganizovan. Odeljenje ortopedije zbog kućne izolacije dela osoblja, radiće po tipu pripravnosti i primaće se samo hitna stanja.
 

19.3.2020. god.

U prethodna 24h na infektivnom odeljenju hospitalizovano je četvoro pacijenata, svi sa simptomima infekcije korona virusom. Svi pacijenti su opšteg dobrog stanja, vitalno stabilni. U toku dana bio je povećan broja ambulantnih pregleda već pomenutih pacijenta i nakon završene dijagnostike, pacijenti su vraćeni u kućnu izolaciju pod stalnim nadzorom lekara. Na odeljenju pedijatrije nema hospitalizovane dece sa znacima infekcije korona virusom. U Opštoj Bolnici se ubrzano sprovode sve epidemiološke mere i reorganizacija rada ustanove, a u skladu sa epidemiološkom situacijom.

 

18.3.2020. god.

U prethodna 24h na infektivno odeljenje hospitalizovan je jedan pacijent koji ukazuje na korona virus. U toku dana nasu ustanovu posetili su epidemiolog dr MIhailo Luković, sef tima za pracenje korona virusa na teritoriji grada ČaČka i dr Ana Mišović epidemiologa zavoda za javno zdravlje.

 

17.3.2020. god.

U prethodna 24h u Opstoj Bolnici Čačak, nije bilo prijema pacijenta na bolničko lečenje sa povišenom T i respiratornom simptomatologijom. Svi pacijenti pregledani ambulantno i nakon uradjene dijagnostike vraceni u kucnu izolaciju uz stalni nadzor lekara.