Vanredno stanje COVID-19 u Čačku

Grad Čačak

Izvor video materijala: MNA 
Novinar: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2.5.2020. Podela pomoći penzionerima čija su primanja do 15.000 dinara.

 

2.5.2020. Izjave gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića sa sednice Štaba za vanredne situacije.

1.5.2020. Izjave gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića o podeli 7.000 paketa penzionerima čija su primanja do 15.000 dinara.

 

30.4.2020. Izjave gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića i direktora Dom zdravlja Čačka Aleksandra Pajovića - EU donacija u vidu mobilnih prijemno trijažnih ambulanti

 

27.4.2020.

ZAKLJUČAK VLADE O PRIVREDNIM SUBJEKTIMAKOJI OBAVLJAJU PROIZVODNU DELATNOST

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 na 20. sednici održanoj 24. aprila 2020. godine, doneo je

ZAKLjUČAK

1. Preporučuje se svim privrednim subjektima, a naročito privrednim subjektima koji obavljaju proizvodnu delatnost, da rade, odnosno da nastave rad punim kapacitetom, uz poštovanje preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i
bezbednost korisnika usluga.

2. Preventivne mere iz tačke 1. ovog zaključka podrazumevaju organizaciju posla, radnih aktivnosti i radnog prostora na taj način da se osigura bezbednost zaposlenih i korisnika usluga, kupaca, i drugih lica koja ulaze u poslovne prostorije, među koje mere spadaju:

· fizički razmak među zaposlenima (tzv. fizička distanca), odnosno organizacija radnih aktivnosti i radnog prostora na način da se izbegne direktan kontak između lica kada god to priroda posla dozvoljava,
· obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, kao i obavezno postavljanje dezo barijera (dezinfekcionim sredstvom - hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom)
· obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije,
· obavezno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica,
· obavezna dezinfekcija nogu i ruku svih lica koja ulaze u poslovni prostor,
· često provetravanje svih prostorija,
· redovna dezinfekcija svih zajedničkih i higijenskih prostorija,
· u slučaju sumnje da neko lice ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice privrednog subjekta dužno je da, bez odlaganja udalji to lice iz radnih prostorija, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - COVID ambulanti,
· sve druge mere koje se mogu sprovesti, a da se ne remeti proces rada, odn. proizvodnje, uz obezbeđivanje bezbednosti svih lica.

3. Institut za javno zdravlje Srbije će o ovom zaključku bez odlaganja obavesiti sve institute odnosno zavode za javno zdravlje jedinica lokalne samouprave i upravnih okruga,
kao i sve druge učesnike u sistemu javnog zdravlja.

4. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu će o ovom zaključku bez odlaganja obavestiti sve jedinice lokalne samouprave i krizne štabove jedinica lokalne samouprave.

 

Instrukcija za rad teretana i fitnes klubova u primenim merama prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 u oblasti rekreativnog sporta

1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitnes klubova i bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Saveza za rekreaciju i fitnes,

2. Na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera,

3. Prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge rekvizita za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće,

4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi 70% alkohola,

5. Svi zaposleni moraju nostiti ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena,

6. Korisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene,

7. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom,

8. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije,

9. Raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vežbanje, odnosno organizacija vežbanja mora biti takva da u svakom momentu između vežbača bude fizička udaljenost od najmanje 2 metra, odnosno 10 metara kvadratnih po vežbaču,

10. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje se moraju dezinfikovati nakon svake upotrebe,

11. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice kluba dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - COVID ambulanti, 12. U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice kluba dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - COVID ambulanti,

 
Instrukcija za rad kozmetičkih i frizerskih salona u primenim merama prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19

1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga (nošenje zaštitne opreme, fizička distanca, obavezna dezinfekcija ruku prilikom ulaska u salon, obavezna dezinfekcija obuće pri ulasku u salon)

2. Na ulazu u salon mora biti instalirana dezo barijera (podmetač natopljen dezinfekcionim sredstvom - hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom)

3. Prilikom otvaranja i zatvaranja salona, dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, kao i pod salona. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće,

4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih ili korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi od minimalno 70% alkohola,

5. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga salona telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom,

6. U salonu može boraviti ograničen broj korisnika, tako da razdaljina između dva korisnika bude minimum 2 metra (koristiti svaku drugu stolicu i sl),

7. Prilikom rada sa korisnicima, obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica,

8. Prilikom pružanja usluga higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože odgovorna lica salona dužna su da obezbede da se te usluge pružaju pod uslovima i na način kojim se sprečava pojava i prenošenje bolesti, a ukoliko to nije moguće, da takve usluge ne pružaju,

8. Sva oprema i sredstva za rad, radne površine, naročito oni koji se neposredno koriste na korisniku (češljevi, peškiri, makaze, kreveti, instrumenti u kozmetičkim salonima, itd) moraju biti obavezno dezinfikovani nakon svake upotrebe. Po mogućstvu koristiti jednokratnu papirnu ili plastičnu galanteriju, a ukoliko se koristi galanterija od tkanine (peškir, zaštitni ogrtači za korisnike i sl.) obavezno ih koristiti samo za jednog korisnika,

9. Otpadni materijal koji nastane u radu salona pokupiti i staviti u jednu kesu za đubre koju treba dobro zavezati, pa staviti u još jednu kesu i odložiti na za to predviđeno mesto,

10. Upotrebljene peškire i drugu tekstilnu galanteriju odložiti u posebno određenu kesu, te ih na kraju radnog dana oprati u mašini za veš sa korišćenjem praška za veš na visokoj temperaturi,

11. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, sobe za presvlačenje, tuš kabine, kupatila, WC i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog pojedinačnog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije,

12. Radne površine, stolice i stolovi koji se ne koriste često moraju se dezinfikovati minimum jednom u toku radnog dana,

13. Ceo prostor salona, sa svim pratećim prostorijama mora svakodnevno biti dezinfikovan nakon završetka rada salona,

14. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice salona dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - COVID ambulanti,

15. U slučaju sumnje da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice salona dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - COVID ambulanti,

 

24.4.2020.

GRADONALENIK OBIšAO RADOVE NA PLAŽI

Na plaži kod Sportskog centra "Mladost" počeli su radovi na uređenju tog prostora, a kada budu završeni počekom leta, Čačak će imati najlepše kupalište i najlepšu oazu, izjavio je danas gradonačelnik Milun Todorović.

On je tokom obilaska radova istakao da je za ovaj posao angažovano čačansko preduzeće Vibet, a da je vrednost projekat 55.000.000 dinara.

"Naši projektanti, arhitekte su izašli sa predlogom rešenja, a na osnovu zahteva građana Čačka koji su kao i prethodnih godina u anketi odlučili da je ovo jedan od najvećih prioriteta", rekao je Todorović.

Todorović je naveo da će biti uređeni kišna i fekalna kanalizacija, voda, struja.

"Gradsko zelenilo je napravilo katastar stabala i sva postojeća stabla će ostati, a biće zasađena i nova. Na kraju dolazi parterno uređenje, fontana, igralište za decu, piramida, tu su i četiri lokala koje je Grad na javnom pozivu izdao čačanskim ugostiteljima. Očekujemo da od leta imamo gradsku plažu onakvu kakvu zaslužujemo", naglasio je on.

Prema njegovim rečima, u protekle skoro četiri godine u ovaj deo grada uloženo je oko 240.000.000 dinara.

"U to su uključeni radovi na atletskoj stazi, park Mladosti, šetalište na bedemu od Belvija do ulice Bate Jankovića gde se postavljaju nova rasveta i mobilijar, radimo i krak u dužini od 600 metara ka Košutnjaku", rekao je Todorović.

Kada uredimo prostor gradske plaže, kaže on, imaćemo femomenalan sadržaj na celom prostoru Zapadne Morave.

"Ono što smo obećali jeste da se Čačak mora spustiti na svoju reku i imaćemo sadržaje od hale do Košutnjaka", istakao je Todorović.

Todorović je podsetio na ulaganja u Gradski stadion, postavljanje veštačke trave i sistema za zalivanje, stolice, pomoćne terene, rekonstrukcuju Upravne zgrade.

"Nećemo stati na ovome, očekuje nas još jedna faza izgradnje Gradskog stadiona, ali pre svega moraju da se stvore finansijski uslovi", zaključio je Todorović.

 

21.4.2020.

Radno vreme maloprodajnih objekata na teritoriji Republike Srbije

Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:

- Ponedeljak – četvrtak od 07,00 do 17,00 časova
- Petak: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova.
- Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gore navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Ova preporuka stupa na snagu odmah.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na  deset kvadratnih metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

 

19.4.2020.

Gradonačenik Čačka Milun Todorović, obišao je danas zaposlene u nekoliko dežurnih službi i tokom prilikom im čestitao najveći hrišćanski praznik Vaskrs.

Todorović je obišao ekipe Javnog komunalnog preduzeća Komunalac koje su angažovane na pranju ulica, kao i čačanski Vodovod gde je rečeno da je zabeležena veća potrošnja vode u odnosu na isti perod prošle godine.

U Zavodu za javno zdravlje, zaposleni su gradonačelnika informisali o svim aktivnostima vezanim za testiranje na korona virusa.

Ekipe Hitne pomoći danas beleže povećan broj poziva, a zaposleni u Domu zdravlja ističu da su stigle nove količine zaštitne opreme.

 

14.4.2020.

Obaveštenje za privredne subjekte sa teritorije grada Čačka

Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga i Grad Čačak zahvaljuju se svim privrednim subjektima sa teritorije grada Čačka koji od proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije zbog epidemije COVID 19 nisu otpuštali svoje radnike. Imajući u vidu ekonomske posledice na privredne subjekte nastale usled epidemije COVID 19, Republika Srbija je pravovremeno donela sveobuhvatan Program ekonomskih mera koji treba da pomogne svim privrednim subjektima da lakše prevaziđu nastale okolnosti i uspešno nastave svoje poslovanje koristeći olakšice iz navedenog Programa ekonomskih mera.


Posebno ističemo mere koje se tiču fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru za koje privredni subjekti mogu odmah da se prijavljuju, a najkasnije do 30. aprila 2020. godine.

Fiskalne pogodnosti odnose se na odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada za mesece mart, april i maj 2020. godine do 04.01.2021. godine, kao i na akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april i maj 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Direktna davanja odnose se na davanja bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u visini minimalne neto zarade za zaposlene u periodu od tri meseca i ova sredstva mogu koristiti u punim iznosima preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i sva mikro, mala i srednja preduzeća. Velika preduzeća ovu pomoć mogu koristiti u visini od 50% minimalne neto zarade, ali za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa odredbama članova 116. i 117. Zakona o radu, a sve u skladu sa odredbama donete Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID 19.

Naročito je važno istaći da se za navedene mere može kumulativno prijavljivati i da se veoma lako mogu ispuniti uslovi iz pomenute uredbe koji se tiču podnošenja poreske prijave i otvaranja namenskih računa za uplatu od strane privrednih subjekata, jer će ostale proceduralne korake za privredne subjekte obavljati Poreska uprava i Ministarstvo finansija koristeći uspostavljene elektronske servise Poreske uprave.

Ovom prilikom obaveštavamo sve preduzetnike, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća u privatnom sektoru da se već danas očekuje objavljivanje javnog poziva Fonda za razvoj za odobravanje kredita za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava.

Imajući u vidu da su ekonomske mere privremenog karaktera pozivamo sve gore navedene privredne subjekte da se prijave za korišćenje mera za koje ispunjavaju uslove i na taj način iskoriste olakšice za privredu koje su utvrđene Programom ekonomskih mera.

Uputstvo za primenu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID 19 biće objavljeno na zvaničnim internet stranicama Ministarstva finansija, Privredne komore Srbije i Grada Čačka.

 

6.4.2020.

U Čačku je danas počela distribucija 1.500 paketa pomoći za najugroženije građane, koje su obezbedili Grad Čačak i privrednici.

Volonteri iz 11 centara tokom jutra su preuzeli pakete iz fiskulturne sale ustanove Zračak, a zatim krenuli sa podelom građanima koji se nalaze na spiskovima Centra za socijalni rad.

U paketima se nalaze prehrambeni proizvodi, kao i sredstva za ličnu higijenu.

 

4.4.2020. Obilazak Studentskog centra i sportske hale u Atenici

 

4.4.2020. Paketi za najugroženije građane Čačka

 

3.4.2020. Izjava gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića

 

3.4.2020. Materijal sa sednice Štaba za vanredne situacije

 

3.4.2020. Materijal sa sednice Gradskog veća

 

31.3.2020. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović - obilazak sportske hale u Atenici

 

 

30.3.2020. Postavljanja kreveta u sportskoj hali u Atenici